Orígen barri Canyadó

Tot i que és el 1958 quan es crea administrativament el barri de Canyadó (fins aleshores afincat a Pomar), no és fins al 1968 quan Canyadó es comença a omplir de vida amb la creació dels primers habitatges: Sant Jordi.

El nom del barri provenia de la Masia de Can Canyadó. La seva honomàstica tenia l’orígen en el llegat familiar dels Canyadó. Era el 1483 quan Bernat Canyadó reb, per part de Guillem Avinyó i la seva esposa, unes terres en poder del rector de Santa Maria de Badalona, anomenades “La Riba”.